HE 17/2010

HE 17/2010

valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.03.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.03.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 25.03.2010

Käsittely päättynyt 09.12.2010 LaVM 30/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.05.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

01.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö (K)

- aluejohtaja Katri Järvinen, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue

- Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

02.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- johtaja Tuula Tarvainen, Laukaan vankila/Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto (K)

03.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö (K)

- puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

04.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori (emeritus) Pekka Koskinen, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

08.06.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Irmeli Salakka, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (K)

- poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

10.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitykset.

28.09.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2010 vp.

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verksamhetsutvecklare Jan Bungerfeldt, Kriminalvården (Norrköping) (K)

24.11.2010

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Jarmo Littunen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö

- erityisasiantuntija Annamari Räisänen, Rikosseuraamuslaitos (K)

30.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 26.11.2010.

02.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

09.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 30/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.03.2010

Käsittely päättynyt 24.09.2010 PeVL 30/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

11.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

10.06.2010

Epävirallinen keskustelu

- 4.6.2010 jaettu lausuntoluonnos

16.06.2010

Yleiskeskustelu

22.06.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

14.09.2010

Epävirallinen keskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

23.09.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

24.09.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2010 vp