HE 179/2005

laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 25.10.2005 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 16.02.2006 StVM 2/2006 vp

Käsittelyvaiheet

26.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kuluttajaviraston kirjallinen kannanotto

- ylitarkastaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylijohtaja Esko Uusi-Rauva, Elintarvikevirasto (K)

- ylitarkastaja Annette Ekman, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- ylitarkastaja Eeva Nurmi, Suomen ympäristökeskus SYKE (K)

10.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Martti Nykänen, Kunnallinen ympäristö- ja terveydenhoitoyhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Simo Järvinen, Kuntien terveystarkastajat ry (K)

- varapuheenjohtaja Kalle Kallio, Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry

- vesiasiainpäällikkö Riku Vahala, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K)

- puheenjohtaja Leena Panula, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry. (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.02.2006

Valmistava keskustelu

16.02.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2006 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 26.10.2005

Käsittely päättynyt 15.11.2005 YmVL 35/2005 vp

Käsittelyvaiheet

08.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Leena Panula, Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry. (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 35/2005 vp