HE 187/2013

HE 187/2013

eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2013 vp) täydentämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.11.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 72/2013

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.11.2013

Käsittely päättynyt 26.11.2013 SiVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylitarkastaja Jukka Tukia, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo (K)

- koordinaattori Viivi Seirala, Valtion taidemuseo

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 72/2013 vp

​​​​