HE 190/2006

HE 190/2006

laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 10.11.2006 VaVM 26/2006 vp

Käsittelyvaiheet

20.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

10.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 26/2006 vp

Verojaosto

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- neuvonantaja Veli-Matti Mattila, Suomen Pankki

Merkitty saapuneeksi

- KTM:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n kirjallinen lausunto.

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- STTK:n kirjallinen lausunto.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n kirjallinen lausunto.

07.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​