HE 191/2012

HE 191/2012

eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 11.10.2013 VaVM 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

31.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 17/2013 vp

31.05.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- PeVL 17/2013 vp

13.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 8/2013 vp

13.06.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- LaVL 8/2013 vp

11.10.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 15/2013 vp

Verojaosto

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinto (K)

- päälakimies Arto Lillman, Tulli (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

15.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

26.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Pekka Koponen, korkein oikeus

- hallintoneuvos Matti Halén, korkein hallinto-oikeus (K)

27.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

01.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto (K)

- professori Mikko Vuorenpää, Turun yliopisto (K)

- puheenjohtaja Leena Romppainen, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

- vero-oikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ossi Haapaniemi, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

19.03.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusneuvos Pekka Koponen, korkein oikeus (K)

- ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinto (K)

07.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 17/2013 vp

14.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 8/2013 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Verohallinto (K)

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto (K)

- ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinto (K)

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostorjuntajohtaja Sami Rakshit, Tulli (K)

- poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus

- OTK Dan Helenius, Helsingin yliopisto (K)

13.09.2013

Valmistava keskustelu

20.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Esitelty mietintöluonnos

26.09.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

27.09.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

08.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

09.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 31.05.2013 PeVL 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.02.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, (K)

- hallintoneuvos Matti Halén, korkein hallinto-oikeus (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Jaakko Ossa, (K)

- professori Mikko Vuorenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

24.05.2013

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

31.05.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- 24.5.2013 jaettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 17/2013 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 12.06.2013 LaVL 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- rikostorjuntajohtaja Sami Rakshit, Tulli (K)

- ylitarkastaja Seija Kareinen, Verohallinto (K)

13.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus (K)

- hallintoneuvos Esa Aalto, korkein hallinto-oikeus (K)

- käräjätuomari Petteri Plosila, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto, edustaen myös Eurojustin Suomen osastoa (K)

Merkitty saapuneeksi

- Verohallinnon lisäselvitys 8.3.2013.

14.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Ossi Haapaniemi, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Dan Frände, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnansyyttäjänviraston täydentävä lausunto.

21.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

05.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

06.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2013

Yleiskeskustelu

12.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön täydentävä lausunto.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 8/2013 vp