HE 192/2006

laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.10.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 01.12.2006 MmVM 14/2006 vp

Käsittelyvaiheet

19.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- teollisuusneuvos Heikki Vesa, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Raimo Puhto, kauppa- ja teollisuusministeriö

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

24.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Tuula Manelius, sisäasiainministeriö (K)

- maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, Saamelaiskäräjät (K)

- toimistopäällikkö Matti Särkelä, Paliskuntain yhdistys (K)

- johtaja Päivi Kiviranta, Suomen 4H -liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Elinkeinoelämän keskusliiton, ProAgria Maaseutukeskusten liiton ja Suomen Yrittäjät ry:n kirjalliset asiantuntijalausunnot

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yliarkkitehti Raija Seppänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- metsänhoitaja Airi Matila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- pääsihteeri Risto-Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry (K)

- yritystutkija Jukka Saarni, Kaakkois-Suomen TE-keskus (K)

- kehittämispäällikkö Pekka Selkälä, Lapin TE-keskus (K)

- lakimies Kirsi Palmi, Pirkanmaan TE-keskus (K)

- kehittämispäällikkö Pekka Kärkkäinen, Pohjois-Savon TE-keskus (K)

- osastopäällikkö Esko Koskenkorva, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (K)

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

16.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriön kirjallinen lausunto

17.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

28.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton lisäselvitys

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö

- yliarkkitehti Raija Seppänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

30.11.2006

Yleiskeskustelu

01.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 14/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.10.2006

Käsittely päättynyt 16.11.2006 PeVL 41/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 41/2006 vp