HE 199/2005

HE 199/2005

laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2005 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 23.11.2005

Käsittely päättynyt 02.12.2005 PuVM 1/2005 vp

Käsittely päättynyt PuVP 44/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

28.11.2005

Merkitty saapuneeksi

I käsittely

29.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, puolustusministeriö (K)

- toimialapäällikkö, VT Risto Lerssi, Pääesikunta

- puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- puheenjohtaja Petteri Leino, Sotilasammattiliitto ry (K)

- sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

01.12.2005

Yleiskeskustelu

02.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 1/2005 vp

​​​​