HE 20/2004

HE 20/2004

laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta.

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.03.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.03.2004

Käsittely päättynyt 25.03.2004 StVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

12.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- ylilääkäri Esko Nuotto, Lääkelaitos

- yksikön päällikkö Eija Pelkonen, Lääkelaitos

- pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (K)

Asian ilmoittaminen

12.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry (K)

- tutkimusprofessori Arpo Aromaa, Kansanterveyslaitos (K)

- professori Pekka T Männistö, Kuopion yliopisto (K)

- professori Risto Huupponen, Turun yliopisto

- dosentti Lasse Lehtonen, HUS:n koordinoiva eettinen toimikunta (K)

18.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsihteeri Salla Lötjönen, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (K)

- varatoiminnanjohtaja Santero Kujala, Suomen Lääkäriliitto (K)

- tiedottaja Arja Pasila, Suomen Parkinson-liitto ry (K)

- edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry (K)

- professori Seppo Pyrhönen, Suomen Syöpäyhdistys

I käsittely

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

25.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 5/2004 vp

​​​​