HE 203/2012

HE 203/2012

eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 08.02.2013

Käsittely päättynyt 14.03.2013 TyVM 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Katarina Murto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Inka Douglas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, KT Kuntatyönantajat (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

19.02.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

20.02.2013

Keskusteltiin asiasta.

22.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

26.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion työmarkkinalaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

27.02.2013

Keskusteltiin asiasta.

01.03.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Palkansaajakeskusjärjestöjen sekä Suomen Yrittäjät ry:nkirjalliset lausunnot.

13.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n lisäselvitys sekä työ- ja elinkeinoministeriön muistio

Jatkettu yleiskeskustelu

14.03.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 1/2013 vp

​​​​