HE 206/2010

laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.10.2010

Käsittely päättynyt 09.11.2010 PeVM 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 6/2010 vp