HE 207/2008

HE 207/2008

laiksi maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 03.12.2008

Käsittely päättynyt 26.02.2009 TyVM 1/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

20.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät ry

- järjestösihteeri Kaj Raninen, Aseistakieltäytyjäliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

20.02.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.02.2009

Valmistava keskustelu

26.02.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 1/2009 vp