HE 209/2004

HE 209/2004

Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 08.12.2004 TaVM 30/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

19.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistopäällikkö Paula Launiainen, Rahoitustarkastus (K)

- lakimies Reima Letto, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- johtaja Timo Laakso, Vakuutusvalvontavirasto

- yksikön päällikkö Marja-Liisa Kahola, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- talouspoliittinen asiamies Päivi Räty, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

25.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- KHT-yhdistyksen kirjallinen lausunto.

03.12.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.12.2004

Keskusteltiin asiasta.

- Mietintöluonnos

08.12.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 30/2004 vp