HE 214/2010

HE 214/2010

laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.10.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 27.10.2010

Käsittely päättynyt 17.11.2010 LiVM 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tero Jokilehto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Luotsausliikelaitoksen selvitykset Luotsausmaksuvertailu 2010 ja Luotsauskäytännöt eri maissa

29.10.2010

Epävirallinen keskustelu

09.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- kilpailuasiainneuvos Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto (K)

- liikennepäällikkö Valtteri Laine, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- johtava lakimies Hannu Makkonen, Liikenteen turvallisuusvirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Konepäällystöliitto (K)

- Suomen Laivanpäällystöliitto (K)

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Matti Pajula, Luotsausliikelaitos (K)

- toimitusjohtaja, merikapteeni Joakim Håkans, Baltic Pilot Ltd. (K)

- varatuomari Lars Granfors, Baltic Pilot Ltd.

- puheenjohtaja Antti Rautava, Luotsiliitto (K)

- varatuomari Ilmari Haapajoki, Luotsiliitto

- toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Satamaliitto (K)

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markku Mylly, Suomen Satamaliitto (K)

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Tero Jokilehto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Laivameklariliitto (K)

17.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 18/2010 vp

​​​​