HE 218/2013

HE 218/2013

eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.02.2014

Käsittely päättynyt 14.03.2014 YmVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.02.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö (K)

- lakimiesharjoittelija Ville Inkinen, ympäristöministeriö

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry (K)

- lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Suomen Vesilaitosyhdistys ry

- lakimies Leena Penttinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

26.02.2014

Merkitty saapuneeksi

- eduskunnan tarkastusvaliokunnan lähettämä vesihuoltoverkoston kuntoon liittyvä muistio (TRO 2/2014 vp).

05.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin yliopisto (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Pasi Kallio, Helsingin yliopisto

- filosofian tohtori, dosentti Susanna Lehvävirta, Helsingin yliopisto

- filosofian tohtori Kirsi Kuoppamäki, Helsingin yliopisto

- Suomen ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 7/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 30.04.2014 PeVL 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

25.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Anne Kumpula, (K)

Merkitty saapuneeksi

- lainsäädäntöneuvos Jari Salilan lausunto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- vastine maa- ja metsätalousministeriöltä

13.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön vastine

Epävirallinen keskustelu

10.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön muistio

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 11/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 06.02.2014

Käsittely päättynyt 23.05.2014 MmVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

- lakimiesharjoittelija Santeri Syrjälä, ympäristöministeriö

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K)

- lakimies Leena Penttinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjan ote 6/2014 vp, 19.2.2014 ja liite.

28.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- maisema-arkkitehti Jukka Jormola, Suomen ympäristökeskus, SYKE (K)

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysinsinööri Jarmo Siekkinen, Pohjois-Savon elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toimialapäällikkö Elisa Piesala, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- hallintojohtaja Matti Hilli, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (K)

- edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Vesa Arvonen, Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Heinonen, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (K)

- dosentti Tapio Katko, Tampereen teknillinen yliopisto (K)

- puheenjohtaja Eero Kanervo, Uhkoilan vesiosuuskunta

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

Kirjaus

13.03.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kiinteistöliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n lisäselvitys.

Käsittely

20.03.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 7/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma, Suomen Kylätoiminta ry (K)

02.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tekninen johtaja Arto Lehtonen, Varkauden kaupunki (K)

- toimitusjohtaja Matti Virtanen, Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta (K)

- lakimies Jukka Kaakkkola, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Timo Raitanen, (K)

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

13.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 11/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

15.05.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 11/2012 vp, TPA 42/2012 vp

16.05.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

- Valiokuntaneuvos Jaakko Aution laatima 16.5. päivätty muistio.

22.05.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

23.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 6/2014 vp

​​​​