HE 219/2008

HE 219/2008

rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 10.03.2010 HaVM 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen, Rajavartiolaitos

- ylitarkastaja Katriina Laitinen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullihallitus (K)

08.05.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2009 vp.

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääluottamusmies Markku Pietikäinen, Rajavartioliitto ry edustaen myös Merivartioliitto ry:tä (K)

- järjestöpäällikkö, everstiluutnantti Kari Haapanen, Upseeriliitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Jari Rautiokoski, Päällystöliitto ry (K)

- luottamusmies Ilkka Ikävalko, Suomen Konepäällystöliitto SKL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

20.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

29.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Raja- ja merivartiokoulu (K)

04.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Katriina Laitinen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- eversti Vesa Huuskonen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

01.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2010

Yleiskeskustelu

- luonnos 3.3.2010

10.03.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 07.05.2009 PeVL 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Katriina Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.05.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2009 vp

​​​​