HE 223/2010

HE 223/2010

pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.11.2010 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 32/2007

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 03.03.2011 LaVM 42/2010 vp

Käsittelyvaiheet

12.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 31/2010 vp

03.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- budjettisihteeri Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

08.12.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 32/2007 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- kunnallistekniikan lakimies Petteri Aumala, Espoon kaupunki (K)

- hallinto-oikeustuomari Reijo Kostamo, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- lakimies Mika Hakamäki, Kuluttajavirasto (K)

- lakimies Jenny Koivisto, Suomen Kuntaliitto (K)

09.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- 24hPPartner / Contax Oy (K)

10.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Anu Kärkkäinen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- Operations Manager Kirsi Alanne, Suomen Pysäköintiyhdistys ry (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen muistio.

14.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Haastemiehet JHL ry:n lausunto.

22.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 57/2010 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.03.2011

Yleiskeskustelu

03.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 42/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 18.02.2011 PeVL 57/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- professori Heikki Halila, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen, (K)

- yliopistonlehtori Sakari Melander, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Matti Niemivuo, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.01.2011

Epävirallinen keskustelu

10.02.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

16.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

17.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

18.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 57/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.11.2010

Käsittely päättynyt 23.11.2010 HaVL 31/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- lakivaliokunnalle

Käsittely

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- lakimies Jenny Koivisto, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 31/2010 vp

​​​​