HE 225/2009

laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 StVM 49/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö

- projektipäällikkö Hanna Heinonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

- johtava sosiaalityöntekijä Jaana Toivio, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

- lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

- kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Maila Siivonen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- hankepäällikkö Kirsi Kuivajärvi, Rikosseuraamusvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2009 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 23/2009 vp

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Martti Kemppainen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry (K)

- johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- johtaja Matti Salminen, Sippolan Koulukoti (K)

- vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki, Hämeenlinnan vankila

- kehittämispäällikkö Susanna Kalavainen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru, Raision kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

- Pelastakaa Lapset ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- projektipäällikkö Martti Kemppainen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- johtaja Matti Salminen, Sippolan Koulukoti (K)

- vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki, Hämeenlinnan vankila

- kehittämispäällikkö Susanna Kalavainen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru, Raision kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

- Pelastakaa Lapset ry (K)

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupunki, Opetusvirasto (K)

- Vanajan vankila (K)

- Rikosseuraamusvirasto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.11.2009

Valmistava keskustelu

27.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 49/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 19.11.2009 PeVL 30/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Hanna Rantala, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

17.11.2009

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

19.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 LaVL 23/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Hanna Rantala, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö (K)

- hankepäällikkö Kirsti Kuivajärvi, Rikosseuraamusvirasto (K)

- johtaja Kaisa Tammi-Moilanen, Vanajan vankila (K)

- erikoistutkija Tarja Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- projektipäällikkö Päivi Sinko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Maila Siivonen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Susanna Kalavainen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hämeenlinnan vankila

13.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 23/2009 vp