HE 228/2008

ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 21.04.2009 YmVM 3/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Satu Räsänen, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Satu Sundberg, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

19.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Satu Räsänen, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Satu Sundberg, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Helena Korpinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntija Meeri Palosaari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lakimies Outi Pennanen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- asiantuntija Miia Wallén, Energiateollisuus ry (K)

- ympäristölakimies Kurt Hemnell, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys.

24.03.2009

Merkitty saapuneeksi

- YM:n lisäselvitys.

14.04.2009

Merkitty saapuneeksi

- YM:n vastine.

16.04.2009

Valmistava keskustelu

21.04.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 3/2009 vp