HE 23/2010

HE 23/2010

laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.04.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 06.04.2010

Käsittely päättynyt 18.05.2010 YmVM 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- päälakimies Jaana-Maarit Huuhka, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

- lakimies Anna-Liisa Varala, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Suomen Isännöintiliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (K)

- Vuokralaisten Keskusliitto ry (K)

12.05.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 7/2010 vp

​​​​