HE 23/2013

HE 23/2013

eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.04.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 03.04.2013

Käsittely päättynyt 06.06.2013 TaVM 16/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

02.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 14/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

- johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto

- ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toiminnanjohtaja Arja Laurila, Suomen Hiusyrittäjät ry (K)

- toiminnanjohtaja Ari Kallas, Tori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestö ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- Suomen Kosmetologien Yhdistys ry (K)

- Kassamagneetti Oy (K)

- Suomen Taloushallintoliitto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

16.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- myyntijohtaja Fredrik Blumme, Kassamagneetti Oy (K)

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö

Pyydetty kirjallinen lausunto:

28.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

31.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Valmistava keskustelu

06.06.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.6.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 16/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.04.2013

Käsittely päättynyt 26.04.2013 PeVL 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Leena Halila, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

24.04.2013

Epävirallinen keskustelu

26.04.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 14/2013 vp