HE 231/2005

HE 231/2005

laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2006 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.02.2006

Käsittely päättynyt 06.06.2006 LiVM 13/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

10.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

15.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Käsittely

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

- apulaisjohtaja Päivi Seppälä, Kuluttajavirasto (K)

- yksikönpäällikkö Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom

- lakiasioiden päällikkö Tytti Peltonen, FiCom (K)

15.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- senior legal counsel Ville Lahti, TeliaSonera Oyj (K)

- lakijohtaja Jukka Rahikkala, Finnet-liitto ry (K)

30.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.05.2006

Yleiskeskustelu

02.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

06.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 13/2006 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.02.2006

Käsittely päättynyt 23.05.2006 TaVL 17/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.02.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö

- johtaja Jorma Koivumaa, Viestintävirasto (K)

- lakimies Sanna Hughes, Viestintävirasto

- apulaisjohtaja Päivi Seppälä, Kuluttajavirasto (K)

- lakimies Tero Leino, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

03.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainpäällikkö Tytti Peltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

- Senior Legal Counsel Ville Lahti, TeliaSonera Finland Oyj (K)

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

10.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- FiComin lisälausunto 9.3.2006.

23.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin 20.3.2006.

30.03.2006

Valmistava keskustelu

06.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön muistio 4.4.2006.

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kommentit 5.4.2006.

19.04.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

20.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- General Manager Harri Koponen, Wataniya Telecom

27.04.2006

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.05.2006

Epävirallinen keskustelu

19.05.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

23.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 23.5.2006.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 17/2006 vp

​​​​