HE 247/2014

eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 131/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 12.12.2014 VaVM 37/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

28.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 28-31

Esitelty mietintöluonnos

- Pääluokat 32, 33, 35, 36 ja tulot

Yleiskeskustelu

05.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 28-31

Esitelty mietintöluonnos

- Pääluokat 32, 33, 35, 36 ja tulot

Yleiskeskustelu

09.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl 32, 33, 25, 36 ja tulot

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Rinne, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

12.12.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

12.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 37/2014 vp

Verojaosto

05.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

- tulot

Yksityiskohtainen käsittely

- Osastot 11 ja 15

Työ- ja elinkeinojaosto

04.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely