HE 249/2004

HE 249/2004

liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 30.11.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 StVM 40/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

01.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus edustaen myös Potilas- ja Ympäristövakuutuskeskuksia

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

02.12.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 40/2004 vp