HE 25/2004

HE 25/2004

kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 § :n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 16.03.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2004 YmVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

23.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K)

- yksikön päällikkö Jukka Malm, Suomen ympäristökeskus (K)

- osastopäällikkö Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (K)

Jatkettu I käsittely

14.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 5/2004 vp

​​​​