HE 250/2009

HE 250/2009

laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.11.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 LiVM 26/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistopäällikkö Tapio Gardemaister, Merenkulkulaitos

- toimistopäällikkö Pertti Haatainen, Merenkulkulaitos

- toimistopäällikkö Ove Hagerlund, Merenkulkulaitos (K)

- merentutkimuksen yksikön päällikkö Kimmo Kahma, Ilmatieteen laitos (K)

- johtaja Veijo Hiukka, Varustamoliikelaitos (K)

- merikapteeni, asiantuntija Jukka Kantola, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Merimies-Unioni ry (K)

Käsittely

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Harri Halme, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava tutkija Martti Heikkilä, Onnettomuustutkintakeskus (K)

- toimitsija Ilpo Minkkinen, Suomen Merimies-Unioni ry

- järjestösihteeri Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Venealan Keskusliitto Finnboat (K)

18.11.2009

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työterveyslaitos (K)

- Suomen Veneilyliitto (K)

- Suomen Merimies-Unioni ry (K)

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

20.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Minna Kivimäki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

24.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

27.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 26/2009 vp

​​​​