HE 253/2004

HE 253/2004

vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 01.12.2004

Käsittely päättynyt 09.12.2004 TyVM 16/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

01.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

08.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- yhteyspäällikkö Tapio Karsikas, Eläketurvakeskus

Merkitty saapuneeksi

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n kirjalliset muistiot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

09.12.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 16/2004 vp