HE 26/2009

HE 26/2009

laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.04.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 03.04.2009

Käsittely päättynyt 10.06.2009 SiVM 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

05.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Erkki Hietakari, Opetushallitus (K)

- projektipäällikkö Ulla Angervo, Opetushallitus

- hallituksen puheenjohtaja Ritva Laakso-Manninen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Gustav Djupsjöbacka, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- asiantuntija Tarja Tuominen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- kehittämispäällikkö Hannele Salminen, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Mikko Heinikoski, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

28.05.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 13/2009 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Hannu Saarikangas, Uusi Insinööriliitto UIL (K)

29.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Henrik Wolff, Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola (K)

- toimitusjohtaja, rehtori Ritva Laakso-Manninen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

03.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- OPM:n muistio 2.6.2009

04.06.2009

Valmistava keskustelu

05.06.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

10.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 15.05.2009 PeVL 13/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maiju Tuominen, opetusministeriö (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.05.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 13/2009 vp

​​​​