HE 261/2006

laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.11.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.11.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.11.2006

Käsittely päättynyt 07.02.2007 LaVM 31/2006 vp

Käsittelyvaiheet

23.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- lakimies Marko Oresmaa, Rikosseuraamusvirasto (K)

- johtaja Pasi Oksa, Riihimäen vankila (K)

- puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

25.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- Rikosseuraamusviraston lisäselvitys.

26.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.02.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 59/2006 vp

Valmistava keskustelu

06.02.2007

Yleiskeskustelu

Epävirallinen keskustelu

07.02.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 31/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.11.2006

Käsittely päättynyt 31.01.2007 PeVL 59/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

31.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 59/2006 vp