HE 263/2014

HE 263/2014

eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 LaVM 35/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnansyyttäjä Anna-Riikka Ruuth, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto (K)

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- asianajaja Pekka Ylikoski, Suomen Asianajajaliitto (K)

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tulli (K)

- Suomen tuomariliitto ry (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kimmo Nuotio, (K)

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Jarmo Littunen, korkein oikeus (K)

12.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Viljanen, (K)

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, oikeusministeriö (K)

24.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.02.2015

Valmistava keskustelu

05.03.2015

Yleiskeskustelu

05.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 35/2014 vp

​​​​