HE 28/2004

HE 28/2004

laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.09.2005 suureen valiokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.03.2004

Käsittely päättynyt 16.06.2005 SiVM 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Anna Vuopala, opetusministeriö

25.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.03.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

01.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Anssi Kartila, tullihallitus (K)

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Elokuvatuottaja Lasse Saarinen, Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- puheenjohtaja Leif Lindblad, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry (K)

- johtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry

- lakimies Lottaliina Lehtinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Maria Rehbinder, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kansallisarkiston ja Suomen Ammattiliittojen Keskusliiton kirjalliset lausunnot.

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Vesa Artman, Suomen peliohjelmisto- ja multimediatallenneyhdistys Figma ry (K)

- toiminnanjohtaja Marit Hohtokari, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry (K)

- toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen, Tekijäoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- Internet-tarkastaja, OTK Ilkka Vuorenmaa, Tekijäoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

- lainopillinen asiamies Pekka Salomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto ry (K)

23.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kerstin Rinne, SanomaWSOY Oyj (K)

- työehtoasiamies Lauri Kerosuo, Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry (K)

- toiminnanjohtaja Päivi Liedes, Suomen Kirjailijaliitto ry (K)

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy (K)

- teollisoikeusjohtaja Ilkka Rahnasto, Nokia (K)

- puheenjohtaja Risto Ryti, Gramex ry (K)

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry

- toimitusjohtaja Katri Sipilä, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (K)

- lakiasiainjohtaja Satu Kangas, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto (K)

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera (K)

- lakimies Tiina Ryhänen, Elisa Oyj (K)

07.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jarmo Malkavaara, Taiteen keskustoimikunta (K)

- ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto (K)

- lakimies Eero Vartio, Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

- kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmän sihteeri Heikki Poroila, Suomen kirjastoseura (K)

- pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen, Suomen museoliitto ry (K)

- erikoistutkija Raija Majamaa, Arkistoyhdistys (K)

- puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa, Suomen tietokirjailijat ry (K)

10.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto (K)

- toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Westman, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry (K)

- lakimies Elina Mäntylä, Suomen Näyttelijäliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Eero Mörä, Alma Media Oyj, edustaen MTV Oy:tä (K)

- päälakimies Pia Huhdanmäki, Swelcom Oy, edustaen Oy Ruutunelonen Ab:tä (K)

- toimitusjohtaja Jyrki Ojala, Suomen Kaapelitelevisioliitto ry (K)

- pk-asiamies Juhani Hopsu, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR (K)

30.09.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n lausunto

28.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Liikenne- ja viestintäministeriön kirje

15.03.2005

Päätetty jatkokäsittelystä.

15.03.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 7/2005 vp

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

- puheenjohtaja Ari Penttilä, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry (K)

29.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n kirjallinen lausunto

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari, pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center (K)

- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetusministeriö (K)

- lakimies Anita Prusila, Sibelius-Akatemia (K)

- puheenjohtaja Jani Uhlenius, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

- puheenjohtaja Mikko Heiniö, Suomen Säveltäjät ry

- puheenjohtaja Jorma Hannikainen, Suomen Kirkkomusiikin säveltäjät ry

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jukka Kemppinen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (K)

- asianajaja Mari Lampenius, Asianajotoimisto Susiluoto Oy (K)

- lakiasioiden päällikkö Tytti Peltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

- puheenjohtaja Reijo Svento, Tekijänoikeuden käyttäjien neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland - EFFI ry (K)

- kustantaja Nina Karjalainen, Kustannusosakeyhtiö Nemo

01.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien kirjallinen lausunto 30.3.2005

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- OTT Rainer Oesch, Helsingin yliopisto (K)

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sibelius-Akatemian kirjallinen lisälausunto 5.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Elvis ry:n kirjallinen lausunto 5.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Säveltäjät ry:n kirjallinen lausunto 4.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n kirjallinen lausunto 2.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- SanomaWSOY:n kirjallinen lausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kuvittajat ry:n kirjallinen lausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Työväen Musiikkiliiton kirjallinen lausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kopiosto ry:n kirjallinen lisälausunto 4.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Muusikkojen Liitto ry:n kirjallinen lausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- AV-alan tekijänoikeusjärjestön ja eräiden televisioyhtiöiden kirjallinen lausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Gramex ry:n kirjallinen lisälausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Teosto ry:n kirjallinen lisälausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kirjallinen lisälausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliitto ry:n kirjallinen lausunto 6.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen elokuvatoimistojen liitto ry:n kirjallinen lisälausunto 1.4.2005

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen tietokirjailijat ry:n kirjallinen lisälausunto 1.4.2005

15.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtion taidemuseon kirjallinen lausunto 14.4.2005

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 5/2005 vp

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- MTV Oy:n kirjallinen lausunto 15.4.2005

22.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö

03.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- FiComin kirjallinen lausunto 2.5.2005 koskien LaV:n lausuntoa.

03.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kirkkohallituksen kirjallinen lausunto 3.5.2005

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö

11.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö

13.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö

18.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö

18.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Oy Ruutunelonen Ab:n lausunto 16.5.2005

20.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

20.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kirjallinen lausunto 19.5.2005

24.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

24.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Televisioiden Liitto ry:n lisälausunto 20.5.2005

24.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliitto ry:n lisälausunto 20.5.2005

24.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kaapelitelevisioliitto ry:n lisälausunto 23.5.2005

25.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- ICT-asiantuntija Lauri Karppinen, Tietosuojavaltuutetun toimisto

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

26.05.2005

Yleiskeskustelu

26.05.2005

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio 26.5.2005 (25 i §)

31.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön pykälien muotoiluehdotukset 31.5.2005

31.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Yleisradio Oy:n lisälausunto 27.5.2005

01.06.2005

Yleiskeskustelu

02.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

03.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

03.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

07.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

08.06.2005

Pyydetty lausunto:

- PeV

08.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

14.06.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 24/2005 vp

14.06.2005

Yksityiskohtainen käsittely

15.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

16.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

16.06.2005

Valmistunut:

- SiVM 6/2005 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 09.09.2005

Käsittely päättynyt 23.09.2005 SuVM 1/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

16.09.2005

Yleiskeskustelu

16.09.2005

Jätetty asia pöydälle

16.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

16.09.2005

Pyydetty valtioneuvostolta suullinen selvitys:

23.09.2005

Valmistunut:

- SuVM 1/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.03.2004

Käsittely päättynyt 10.03.2005 PeVL 7/2005 vp

Käsittely päättynyt 14.06.2005 PeVL 24/2005 vp

Käsittelyvaiheet

24.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

30.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- tutkija Tuomas Mylly, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch, (K)

15.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

10.02.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

11.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

16.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

18.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

01.03.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

02.03.2005

Yksityiskohtainen käsittely

08.03.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

10.03.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 7/2005 vp

10.06.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

10.06.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

I käsittely

14.06.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 24/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.03.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2005 LaVL 5/2005 vp

Käsittelyvaiheet

24.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

21.04.2004

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 29/2004 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Anssi Kartila, Tullihallitus (K)

- apulaisjohtaja Tuomas Talonpoika, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- johtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry (K)

Jatkettu I käsittely

22.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lasse Saarinen, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- toiminnanjohtaja Arto Alaspää, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- projektipäällikkö, varatuomari Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- Internet-tarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch, (K)

22.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- Kuvasto ry:n kirjallinen ilmoitus, että se yhtyy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen lausuntoon.

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Tuomas Mylly, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila,

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliiton kirjallinen lausunto.

04.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eeva Lantto, Viestintävirasto (K)

- lakimies Tiina Ryhänen, Elisa Oyj (K)

28.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

14.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

15.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 5/2005 vp

​​​​