HE 280/2006

HE 280/2006

laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.02.2007 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 02.02.2007

Käsittely päättynyt 06.02.2007 VaVM 48/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.02.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2007

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.02.2007

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 48/2006 vp

Verojaosto

06.02.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Anders Colliander, valtiovarainministeriö

Valmistava keskustelu

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​