HE 280/2009

Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.02.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.02.2010

Käsittely päättynyt 19.02.2010 VaVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

05.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.02.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

19.02.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 4/2010 vp

Verojaosto

05.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anders Colliander, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kirsi Haapakoski, Verohallitus

16.02.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.