HE 304/2010

HE 304/2010

laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 07.12.2010

Käsittely päättynyt 08.12.2010 StVM 46/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- suunnittelija Sari Erkkilä, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 46/2010 vp