HE 307/2010

HE 307/2010

laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 18.01.2011 YmVM 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Taina Nikula, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Petri Väisänen, Motiva Services Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 15/2010 vp