HE 31/2011

HE 31/2011

eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2011 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2011 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.09.2011

Käsittely päättynyt 23.09.2011 VaVM 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- johtava neuvonantaja Jarmo Kontulainen, Suomen Pankki (K)

- ylijohtaja Aki Kangasharju, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

- professori Vesa Kanniainen, Helsingin yliopisto (K)

- professori Timo Korkeamäki, Svenska handelshögskolan

- kauppatieteiden maisteri Kaarlo Jännäri, (K)

- valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, (K)

20.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Markku Puumalainen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Jussi Lindgren, valtiovarainministeriö

- varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

20.09.2011

Valmistava keskustelu

Asian ilmoittaminen

22.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 9/2011 vp

22.09.2011

Yleiskeskustelu

22.09.2011

Yksityiskohtainen käsittely

23.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääministeri Jyrki Katainen,

- neuvotteleva virkamies Markku Puumalainen, valtiovarainministeriö

- talouspoliittinen erityisavustaja Maarit Kaltio, valtioneuvoston kanslia

23.09.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2011 vp

23.09.2011

Yleiskeskustelu

23.09.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 3/2011 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2011

Käsittely päättynyt 22.09.2011 PeVL 5/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- professori Juha Raitio, (K)

- erikoistutkija Janne Salminen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Asian ilmoittaminen

21.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

Käsittely

22.09.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön 22.9.2011 päivätty muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2011 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 21.09.2011

Käsittely päättynyt 21.09.2011 TaVL 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

09.09.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

15.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Mika Kuismanen, valtiovarainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Matti Koivu, Finanssivalvonta (K)

- analyytikko Anton Tuomisalo, Finanssivalvonta

16.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- johtava neuvonantaja Jarmo Kontulainen, Suomen Pankki (K)

- ylijohtaja Aki Kangasharju, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

- professori Vesa Kanniainen, Helsingin yliopisto (K)

- professori Timo Korkeamäki, Svenska handelshögskolan

- kauppatieteiden maisteri Kaarlo Jännäri,

- valtiotieteen tohtori Peter Nyberg, (K)

Valmistava keskustelu

20.09.2011

Merkitty saapuneeksi

- Kaarlo Jännärin lisäselvitys 16.9.2011

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastaukset 19.9.2011 valiokunnan lisäkysymyksiin

Jatkettu valmistava keskustelu

Asian ilmoittaminen

21.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 21.9.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 9/2011 vp

​​​​