HE 323/2014

HE 323/2014

eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 10.02.2015 TyVM 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työterveyslaitos (K)

- Tietosuojavaltuutettu (K)

- Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto, SAP ry (K)

- Rakennusteollisuus RT ry (K)

- Rakennusliitto ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

13.01.2015

Ei huomautettavaa:

- Suomen Yrittäjät ry

13.01.2015

Ei huomautettavaa:

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 13/2014 vp

​​​​