HE 33/2003

HE 33/2003

laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2003 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.09.2003

Käsittely päättynyt 25.09.2003 YmVM 2/2003 vp

Käsittelyvaiheet

05.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

05.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Mika Seppälä, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Jaana Heikkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen, Merenkulkulaitos (K)

Jatkettu I käsittely

09.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Olof Widen, Rahtialusyhdistys r.y. (K)

- osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto (K)

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Finland (K)

- pääsihteeri Esko Joutsamo, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Merkitty saapuneeksi

- Ålands Redarförening rf:n kirjallinen lausunto 8.9.2003

11.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Aarno Kavonius, Ekokem Oy Ab (K)

Yleiskeskustelu

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö

19.09.2003

Yleiskeskustelu

25.09.2003

Yksityiskohtainen käsittely

25.09.2003

Yleiskeskustelu

25.09.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.09.2003

Valmistunut:

- YmVM 2/2003 vp