HE 340/2014

HE 340/2014

eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.01.2015 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.01.2015 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.01.2015

Käsittely päättynyt 06.02.2015 StVM 44/2014 vp

Käsittelyvaiheet

14.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 51/2014 vp.

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

- lakimies Anu Salmela, Kunta-alan unioni (K)

05.02.2015

Ei huomautettavaa:

- STM.

05.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keva (K)

- Koulutetun hoitohenkilöstön neuvottelujärjestö KoHo ry (K)

- Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

05.02.2015

Valmistava keskustelu

06.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

06.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

06.02.2015

Valmistunut:

- StVM 44/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 14.01.2015

Käsittely päättynyt 29.01.2015 TaVL 51/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro, valtiovarainministeriö

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Pia Ovaska, Finanssivalvonta (K)

- johtava lakimies Marja Kauppila, Kuntien eläkevakuutus (K)

- työmarkkinalakimies Markus Mankin, KT Kuntatyönantajat (K)

- johtaja Pekka Piispanen, Akava ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Eläketurvakeskus (K)

- professori Seppo Villa, (K)

Valmistava keskustelu

Ei huomautettavaa:

- Telan ilmoitus 27.1.2015, STTK:n ilmoitus 27.1.2015

29.01.2015

Ei huomautettavaa:

- Valtion Eläkerahaston ilmoitus 28.1.2015

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 29.1.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 51/2014 vp

​​​​