HE 349/2014

HE 349/2014

eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.01.2015 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 51/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.01.2015

Käsittely päättynyt 27.02.2015 VaVM 44/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.01.2015

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.01.2015

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

27.02.2015

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 44/2014 vp

Verojaosto

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Bettina Lemström, työ- ja elinkeinoministeriö

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tulli

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry

- toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, Bioenergia ry (K)

- toiminnanjohtaja, DI Peter Reiter, Pienvesivoimayhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Suomen Lähienergialiitto ry (K)

- Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

Ei huomautettavaa:

- EK ja Suomen Luonnosuojeluliitto eivat lausu asiasta.

06.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 51/2014 vp

12.02.2015

Valmistava keskustelu

24.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

​​​​