HE 37/2008

HE 37/2008

laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.04.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 29/2008LA 32/2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.04.2008

Käsittely päättynyt 09.05.2008 StVM 7/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.04.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 29/2008 vp

17.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalisihteeri Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Epilepsialiitto (K)

- toiminnanjohtaja Sirpa Aalto, Munuais- ja maksaliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö, Suomen Reumaliitto ry (K)

- puheenjohtaja Bodil Rosengren, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo, Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto ry

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

18.04.2008

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

23.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Heikki Vaisto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

- kehitysjohtaja Juha Pantzar, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- ylihammaslääkäri Seppo Turunen, Helsingin kaupungin terveyskeskus (K)

- suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- koulutusasiain päällikkö Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö (K)

- neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Anne Nordblad, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

25.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Helsingin sosiaaliasiamies Lilli Autti, Helsingin kaupunki (K)

- tutkimusprofessori Markku Pekurinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.04.2008

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitykset

Valmistava keskustelu

07.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- OAJ:n asiantuntijan lisäselvitys

09.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 32/2008 vp

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 7/2008 vp