HE 4/2006

HE 4/2006

laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.02.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.02.2006

Käsittely päättynyt 18.05.2006 HaVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Riitta Aulanko, sisäasiainministeriö (K)

23.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

30.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- materiaalipäällikkö Antti Aaltonen, Poliisin tekniikkakeskus (K)

- materiaalipäällikkö Erkki Uotila, Tullihallitus (K)

- toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Helminen, Urheilu- ja metsästysaseiden ja -tarvikkeiden vastuulliset maahantuojat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, puolustusministeriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Rikosseuraamusviraston kirjalliset lausunnot.

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Teija Junnila, valtiovarainministeriö (K)

- vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (K)

- lääninpoliisijohtaja Kauko Aaltomaa, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n yhteinen kirjallinen lausunto sekä Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:n

- ja Suomen Nimismiesyhdistys ry:n yhteinen kirjallinen lausunto.

-

04.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kirjallinen lausunto.

05.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Heikki Kulla, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Seppo Koskisen kirjallinen lausunto.

02.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Riitta Aulanko, sisäasiainministeriö (K)

17.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.05.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 5/2006 vp