HE 41/2004

HE 41/2004

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.04.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.04.2004

Käsittely päättynyt 14.04.2004 StVM 6/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

13.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen kannanotto.

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- työmarkkinalakimies Merja Ailus, Kunnallinen työmarkkinalaitos

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry (K)

I käsittely

14.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 6/2004 vp