HE 41/2010

HE 41/2010

laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 42/2008LA 126/2008LA 98/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 15.04.2010

Käsittely päättynyt 15.06.2010 VaVM 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

20.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.04.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

10.06.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

10.06.2010

Jätetty asia pöydälle

15.06.2010

Yksityiskohtainen käsittely

15.06.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

15.06.2010

Yleiskeskustelu

15.06.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 42/2008 vp, LA 126/2008 vp, LA 98/2009 vp

Valmistunut:

- VaVM 21/2010 vp

Verojaosto

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tarja Virkkunen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

20.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Tax Partner, VT Kirsti Auranen, Ernst & Young Oy edustaen Keskuskauppakamaria

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

23.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- apulaisjohtaja Juha Kuusala, Verohallitus

- projektipäällikkö Janne Marttinen, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakennusliitto ry (K)

27.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhdistyksen hallituksen jäsen, OTK Leena Äärilä, Suomen Veroasiantuntijat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Taloushallintoliitto (K)

28.04.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

- - aikataulutus

04.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy (K)

- valtiosihteeri Antti Pelttari, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

05.05.2010

Valmistava keskustelu

07.05.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus

21.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus (K)

26.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry

27.05.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

01.06.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

04.06.2010

Yleiskeskustelu

08.06.2010

Yleiskeskustelu

- korjattu mietintöluonnos