HE 42/2006

laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.04.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.04.2006

Käsittely päättynyt 05.05.2006 TaVM 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.04.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.04.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- johtaja Heikki Isotalo, Mittatekniikan keskus

05.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 5/2006 vp