HE 47/2014

HE 47/2014

eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.04.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Maa- ja metsätalousvaliokunta lähettänyt 07.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 30.04.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 MmVM 29/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö

- jaostopäällikkö Beata Meinander, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- asiantuntija Ilkka Pohjamo, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- puheenjohtaja Jukka Lassila, Luomuliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry (K)

Kirjaus

11.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry (K)

- Eläinten hyvinvointikeskus (K)

- Tulli (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen siipikarjaliitto ry

Käsittely

12.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija, ETM Jaakko Nuutila, MTT Jokioinen (K)

- kehityspäällikkö Marja Suutarla, ProAgria Keskusten Liitto (K)

- elintarvikeasiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry (K)

Kirjaus

12.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kauppapuutarhaliitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Elintarviketeollisuusliitto ry

Käsittely

09.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö

Kirjaus

09.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Ei huomautettavaa:

- Sosiaali- ja terveysministeriö

Käsittely

11.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mikael Koillinen, oikeusministeriö (K)

- yksikönjohtaja, lakimies Tiina Lapveteläinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

07.11.2014

Pyydetty lausunto:

- PeV

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 51/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

27.01.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

29.01.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 27.1.

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö

06.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.2.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 29/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2014

Käsittely päättynyt 19.12.2014 PeVL 51/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.12.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

19.12.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 51/2014 vp

​​​​