HE 49/2009

HE 49/2009

laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.04.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 14.04.2009

Käsittely päättynyt 28.05.2009 TyVM 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.05.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 9/2009 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

06.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Akava ry (K)

08.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- toimistonjohtaja Kari Kettunen, Salon työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- toimistonjohtaja Riku Immonen, Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- työvoimaohjaaja, palvelulinjan esimies Marja Leena Koistinen, Vantaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- kassanjohtaja Marjatta Väisänen, Toimihenkilöiden työttömyyskassa (K)

13.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kassanjohtaja Hannu Saimanen, Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa (K)

- hallituksen jäsen Jaana Löppönen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

19.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.05.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

28.05.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.04.2009

Käsittely päättynyt 29.04.2009 StVL 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Inka Douglas, työ- ja elinkeinoministeriö

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

29.04.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 9/2009 vp

​​​​