HE 5/2014

HE 5/2014

eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.02.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.02.2014

Käsittely päättynyt 04.03.2014 HaVM 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylitarkastaja Jukka Tukia, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

Epävirallinen keskustelu

04.03.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.03.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 4/2014 vp

​​​​