HE 52/2009

HE 52/2009

laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.04.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.04.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 TaVM 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.04.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Marianna Uotinen-Tarkoma, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Olli Laurila, Finanssivalvonta

29.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lakimies Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari (K)

- Head of Legal & Compliance Jorma Yli-Jaakkola, Euroclear Finland Oy (K)

- varapuheenjohtaja Sari Lounasmeri, Osakesäästäjien Keskusliitto ry (K)

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- OM:n muistio 1.6.2009

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

03.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

05.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- Osakesäästäjien Keskusliiton muistio 5.6.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppatieteiden maisteri Yrjö Tuokko, (K)

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 5.6.2009

09.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 9.6.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 8/2009 vp