HE 53/2006

laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.05.2006

Käsittely päättynyt 22.09.2006 LaVM 11/2006 vp

Käsittelyvaiheet

30.05.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- lakimies Juhani Parkkari, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylikomisario Arto Hankilanoja, sisäasiainministeriö (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- käräjätuomari Kari Lappi, Helsingin käräjäoikeus (K)

- rikostarkastaja Sirpa Laakso, keskusrikospoliisi (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 11/2006 vp