HE 53/2010

laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.05.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 06.05.2010 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.05.2010

Käsittely päättynyt 22.09.2010 HaVM 13/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 8/2010 vp.

01.06.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 6/2010 vp

09.09.2010

Keskusteltiin asiasta.

14.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Lotta Lampela, suojelupoliisi (K)

- tietohallintopäällikkö, tekniikan tohtori Catharina Candolin, Pääesikunta (K)

- johtaja Timo Lehtimäki, Viestintävirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Poliisihallitus (K)

- FiCom ry (K)

Epävirallinen keskustelu

21.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.09.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.05.2010

Käsittely päättynyt 25.05.2010 LiVL 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- ulkoasiainneuvos, kansallinen turvallisuusviranomainen Ilkka Heiskanen, ulkoasiainministeriö (K)

- osastoesiupseeri, turvallisuusjohtaja Juha Pekkola, puolustusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- tietoturvallisuusyksikön päällikkö Timo Lehtimäki, Viestintävirasto (K)

- eversti Ilkka Korkiamäki, Pääesikunta (K)

- ylitarkastaja Lotta Lampela, Suojelupoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yritysturvallisuustoimiston päällikkö Kalevi Tiihonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom (K)

- turvallisuusjohtaja Tero Leppänen, Insta Group Oy (K)

25.05.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 8/2010 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 07.05.2010

Käsittely päättynyt 27.05.2010 PuVL 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen, ulkoasiainministeriö (K)

- hallitussihteeri Jenni Herrala, puolustusministeriö (K)

- tietohallintopäällikkö Catharina Candolin, Pääesikunta (K)

25.05.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 6/2010 vp